FutureLang
Điều khoản sử dụng

1. Về tài khoản sử dụng: Khi đăng ký tài khoản, người sử dụng (NSD) phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại, Mã thẻ… Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ NSD trong quá trình sử dụng dịch vụ tại https://app.futurelang.vn. Vì vậy khi có những rủi ro, mất mát sau này, FutureLang chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.  Khi tạo tài khoản, bạn không được: (a) cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân giả mạo nào cho chúng tôi (bao gồm tên người dùng giả) hoặc tạo bất kỳ tài khoản nào cho bất kỳ ai ngoài chính bạn mà không có sự cho phép của người khác; (b) sử dụng tên người dùng là tên của người khác với mục đích mạo danh người đó; (c) sử dụng tên người dùng thuộc quyền của người khác mà không có sự cho phép hợp lệ; hoặc (d) sử dụng tên người dùng xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu hoặc nói cách khác là có mục đích xấu. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó chứng minh là không chính xác, sai hoặc gây hiểu lầm hoặc đòi lại bất kỳ tên người dùng nào bạn tạo thông qua Dịch vụ vi phạm Điều khoản của chúng tôi.

2. Mật khẩu của tài khoản (MKTK): Sau khi thanh toán, Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, NSD sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào các website và các dịch vụ trong hệ thống của FutureLang. NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, FutureLang sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

3. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của FutureLang. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Mỗi một tài khoản sử dụng chỉ được sử dụng, quản lý bởi một người sử dụng duy nhất. Tuyệt đối không được có hành vi chia sẻ, cung cấp thông tin tài khoản cho người khác sử dụng để đăng nhập vào hệ thống của FutureLang. Việc từ 2 người trở lên cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.

5. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của FutureLang. Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản.

6. Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của FutureLang ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

7. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của FutureLang. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoản cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

8. Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của FutureLang, NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

9. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của FutureLang. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.

10. Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, FutureLang có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

11. Hạn chế về việc sở hữu: Bạn không được: (a) sao chép, sửa đổi hoặc phân phối Dịch vụ cho mọi mục đích; (b) chuyển nhượng, cấp phép lại, cho thuê, cho mượn, thuê hoặc phân phối Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào; (c) dịch ngược, đảo ngược cấu trúc, chia tách hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của Dịch vụ hoặc tìm cách khám phá mã nguồn của Dịch vụ; (d) thực hiện chức năng của Dịch vụ có sẵn cho nhiều người dùng thông qua bất kỳ phương tiện nào; hoặc (e) sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ cách nào không phù hợp với các Điều khoản này.

12 Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai, thay đổi pháp luật .v.v. NSD phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.
13. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của Nhà nước… Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của NSD đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

14. Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống FutureLang dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của NSD sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

15. Đảm bảo tuân thủ các quy định trên Website, không sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các mã nguồn, các virus, ……có tính chất gây tổn hại hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động của Website FutureLang.
FutureLang có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những quy định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

16: Tuyên bố từ chối bảo đảm

Thành viên hiểu rõ và đồng ý rằng:
- Khi thành viên đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, đồng nghĩa với việc các thông tin của thành viên sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Thành viên chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Thành viên loại trừ trách nhiệm của chúng tôi liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của thành viên bị chia sẻ cho bên thứ 3.

- FutureLang từ chối một cách rõ ràng những tổn thất cá nhân hoặc những tổn hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;

- FutureLang từ chối bảo đảm đối với bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó; Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

- Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua website FutureLang, website FutureLang cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữa người sử dụng và bên thứ 3 cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

 

17. Chính sách về quyền riêng tư của trẻ em :
- Khi người dùng tạo tài khoản FutureLang, chúng tôi thu thập tuổi của họ và so sánh với tiêu chuẩn địa phương. Người dùng trẻ em được phép tạo tài khoản người dùng nhưng chúng tôi yêu cầu họ cung cấp địa chỉ email của cha mẹ thay vì địa chỉ email của chính họ. Chúng tôi cũng ngăn người dùng trẻ em cung cấp tên riêng của họ vì chúng tôi không cần thông tin đó.

- Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho phụ huynh về các quy tắc bảo mật và thông tin của FutureLang liên quan đến người dùng trẻ em, bao gồm dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu cá nhân đó. Email cũng giải thích cách cha mẹ có thể yêu cầu FutureLang truy cập, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân về con họ.

- Người dùng trẻ em nhận được sự đối xử đặc biệt sau:
+ Quảng cáo được đặt thành nội dung an toàn cho gia đình.
+ Trang hồ sơ bị ẩn, ngăn trẻ nói tên, vị trí hoặc tiểu sử của chúng.
+ Tải lên ảnh đại diện bị tắt.
+ Email quảng cáo bị vô hiệu hóa.
+ Bảng xếp hạng bị tắt.
+ Diễn đàn thảo luận bị vô hiệu hóa.
+ Hồ sơ của trẻ được đặt ở chế độ riêng tư và ẩn khỏi các tìm kiếm của người dùng khác.
+ Những người dùng khác không thể theo dõi đứa trẻ.
Khả năng theo dõi người dùng khác hoặc tìm kiếm người dùng khác bị vô hiệu hóa.
+ Khả năng gửi email mời bị vô hiệu hóa.
- Ngoài ra, tất cả người dùng dưới 16 tuổi đều nhận được sự đối xử đặc biệt sau:
+ Quảng cáo được đặt thành không được cá nhân hóa.
+ Theo dõi hành vi của bên thứ ba bị vô hiệu hóa.
+ Phân tích của bên thứ ba bị vô hiệu hóa.
+ Để ngăn người dùng bị hạn chế sửa đổi các tính năng này, các cài đặt sẽ bị ẩn hoặc chuyển sang màu xám. Trong tương lai, khi chúng tôi chắc chắn rằng người dùng đủ tuổi, chúng tôi sẽ tự động xóa các hạn chế, đặt lại cài đặt về mặc định của họ và hiển thị cài đặt để họ định cấu hình cách họ chọn.

- Liên quan đến Quy tắc bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em ("COPPA"), FutureLang chỉ thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi với mục đích duy nhất là thực hiện các hoạt động nội bộ của Dịch vụ. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thêm thông tin cá nhân từ những đứa trẻ này, chúng tôi sẽ xóa nó. Nếu bạn tin rằng đúng như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@futurelang.edu.vn.

18 Về việc cập nhật điều khoản

FutureLang có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của FutureLang.